1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

اول ماه مه روز جهانى كارگر

.
  

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

اول ماه مه روز جهانى كارگر

 

سی‌وهشت سال تسلط نظام ويرانگر جمهورى اسلامى بر ايران آن‌چنان وضعيت اسفبار اقتصادى را بر ايران حاكم كرده است كه زندگى اكثر ايرانيان هرروز سخت‌تر و طاقت‌فرساتر از روز پيش می‌شود؛ اما شايد هيچ قشرى از اقشار ايران به‌اندازه كارگران شريف و زحمت‌کش ایران‌زمین در سختى و تنگنا نباشند. كارگرانى كه پيش از انقلاب اسلامى سطح دست مزدشان با بسيارى از كشورهاى پيشرفته برابرى می‌کرد و اقتصاد رو به رشد ايرانِ هرروز درهاى بيشترى را برويشان باز و موقعیت‌های بهترى را برايشان فراهم می‌ساخت امروز روزهایی بس تیره‌وتار را سپرى می‌کنند. تورمى نفس‌گیر، اقتصادى راكد و ازکارافتاده، کارخانه‌هایی كه يكى پس از ديگرى ورشكسته و تعطيل می‌شوند، و مسئولين بی‌لیاقت و غارت گرى كه هيچ برنامه‌ای جز چپاول ثروت‌های ايران ندارند شرايط زندگى كارگران ايران را سخت‌تر از هر دوران ديگرى کرده‌اند.

در اين شرايط سخت، مسئولين نظام بی‌کفایت جمهورى اسلام كه سخت در تلاش گرم كردن تنور انتخابات تقلبى و بی‌معنی رياست جمهورى نظام اسلامى هستند تا همچنان به غارت و چپاول سی‌وهشت‌ساله خود ادامه دهند، به‌جز وعده‌های سراپا پوشالى و دروغين و تلاش براى فریب مردم و كارگران زحمتكش ايران كارى از دستشان برنمی‌آید. يكى وعده توليد چندين ميليون شغل جديد و از بين بردن بيكارى را می‌دهد و ان ديگرى بر روى دست او بلند شده و وعده چند ميليون موقعیت شغلى بيشتر، از بين بردن ركود اقتصادى و هزار وعده توخالی ديگر را می‌دهد.

ايرانيان، به‌ویژه كارگران ايران كه در اين سال‌ها بهایی بس سنگين را براى بی‌لیاقتی‌ها و بی‌برنامگی‌های ويرانگر اقتصادى رهبران نظام اسلامى پرداخته‌اند با كوله بارى از تجربه‌های تلخ به اين واقعيت انكارناپذير دست‌یافته‌اند كه انتظار هرگونه معجزه‌ای در راستاى بهبود وضع اقتصاد ايران از نظام موجود و سردمدارانش از هر دو جناح حاكم انتظارى بس بيهوده است. از همين روى نيز ايرانيان به‌ویژه كارگران ايران بی‌توجه به هياهوهاى سردمداران نظام اسلامى در پى تشكل و اتحادند چراکه به‌خوبی دریافته‌اند كه جز گسترش اتحادیه‌ها و سنديكاهاى مستقل كارگرى و تلاش گسترده و مستمر براى تغيير بنيادى وضع موجود، راه ديگرى براى بهبود اوضاع اقتصادى ايران وجود ندارد. نه ادامه وضع موجود چاره‌ساز است، نه بی‌تفاوتی، و نه اميد بستن به اصلاحاتى كه هرگز انفاق نخواهند افتاد چراکه ساختار موجود اجازه اصلاحات گسترده و ضرورى را نداده و نخواهد داد. چاره‌ای جز تغيير بنيادى در وضع موجود براى ايران نيست.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن شادباش روز جهانى كارگر به همه كارگران و زحمت كشان جهان و به‌ویژه كارگران شريف ايران، تلاش همه‌جانبه كارگران و ديگر اقشار زحمت‌کش و تحت‌فشار ايران را ارج نهاده، خود را در كنار آنان دانسته و تا پيروزى نهائى و احقاق حقوق آنان لحظه‌ای از پاى نخواهد نشست.

ايران دير يا زود از شر نظام ويرانگر جمهورى جهل و جنون اسلامى رها خواهد شده و ايرانيان از همه اقشار و گروه‌ها خواهند توانست آزادانه همچون مردم ديگر كشورهاى جهان دست به تلاش و كوششى پر اميد و ثمربخش براى احقاق حقوقشان زده و به دور از ترس و وحشت اميدوار فردایى بهتر براى خود و فرزندانشان باشند.

به اميد آن روز، روز جهانى كارگر بر همه كارگران ايران و جهان شاد و خجسته باد


پاینده ایران
زنده‌باد ملت ایران

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)