به یاد کاوه یزدانی

  • پرینت
.گفتند که مرده‌پرستی نکنم. به یاد دوست دیرین هیچ نکنم. او مرده و رفت زنده‌باد زندگی، گفتند این‌چنین نکنم و آن‌چنان نکنم. هر چه گفتند شنیدیم ولی، چگونه در سالگرد کاوه هیچ نکنم.

اول اسفند سالگرد خودسوزی کاوه یزدانی را فراموش نکنید! اصولاً کاوه را هیچ‌گاه فراموش نکنید.